REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Wszystkie przejścia

graniczne na wspólnej granicy polsko - słowackiej zostały zlikwidowane 21 grudnia 2007 w związku z przystąpieniem obu krajów do strefy Schengen, a przekraczanie granicy dozwolone jest w każdym miejscu.

20 grudnia 2007 na granicy Polski i Słowacji znajdowało się 55 przejść granicznych  - 52 drogowe (w tym turystyczne) oraz 3 kolejowe.

Przejście graniczne Zwardon - Skalite

12 czerwca 2002 roku zostało utworzone przejście graniczne na szlaku turystycznym Zwardoń- Skalite. Czynne było w godz. 8.00–20.00 w okresie letnim (kwiecień–wrzesień) i w godz. 9.00–16.00 w okresie zimowym (październik–marzec). Dopuszczony był ruch pieszy, rowerowy i narciarzy.  Obsługiwane było przez strażnicę SG w Zwardoniu. 

Drogowe przejście graniczne Zwardoń-Skalité zostało utworzone 16 stycznia 2006 roku, z miejscem odprawy granicznej po stronie polskiej w miejscowości Zwardoń (otwarto do użytku nowy terminal wraz z 1,4 km nowej dwujezdniowej drogi, która obecnie stanowi początkowy fragment trasy europejskiej drodi S1. Czynne było przez całą dobę. Dopuszczony był ruch osób, towarów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony i mały ruch graniczny. 

granica3

Przejście graniczne Zwardoń - Myto - Skalite

Z miejscem odprawy granicznej po stronie polskiej w miejscowości Zwardoń, zostało uruchomione w 13 listopada 1995 roku. Czynne było przez całą dobę. Dopuszczony był ruch osób, towarów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i mały ruch graniczny.

W okresie międzywojennym  istniało polsko-czechosłowackie przejście graniczne Zwardoń-Skalite (miejsce przejściowe po drogach ulicznych), w rejonie kamieni granicznych  nr 60, 61. Mieszkańcy  Zwardonia (gm. Sól) mogli przekraczać granicę także obok toru kolejowego w celu uprawy swych gruntów leżących poz torem, oraz przewozić sprzęt gospodarczy i płody rolne. Był to punkt przejściowy z prawem dokonywania odpraw mieszkańców pogranicza, bez towarów w czasie i na zasadach obowiązujących urzędy celne, ustawione przy drogach kołowych. Dopuszczony był mały ruch graniczny. Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie przepustek: jednorazowych, stałych i gospodarczych. 

Przejście graniczne Kikula - Kykula

Zostało utworzone 15 grudnia 2005 roku. Czynne było w godz. 8.00–20.00 w okresie letnim (kwiecień–wrzesień) i w godz. 9.00–16.00 w okresie zimowym (październik–marzec). 

Przejście graniczne Korbielów - Oravska Polhora

Przejście graniczne Korbielów-Oravska Polhora z miejscem odprawy granicznej po stronie słowackiej w miejscowości Oravská Polhora, zostało uruchomione 13 listopada 1995 roku. Czynne było przez całą dobę. Dopuszczony był ruch osobowy, towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, mały ruch graniczny I kategorii, a od 7 stycznia 2005 roku o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 tony w godz. 22.00–5.00.

Przejście graniczne Przegibek - Vychylovka

Przejście graniczne małego ruchu granicznego Przegibek-Vychylovka powstało 6 grudnia 1996 roku. Dopuszczone było przekraczanie granicy dla obywateli Polski i Słowacji zamieszkałych w strefie nadgranicznej lub czasowo zameldowanych w tej strefie, dla osób prowadzących gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego i jedynie w pobliżu tych gospodarstw oraz mechanicznych i niemechanicznych środków transportowych  do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu.

Przejście graniczne Przełęcz Przysłop - Stara Bystrica

Zostało utworzone 1 lipca 1999 roku. Czynne było w godz. 8.00–20.00 w okresie letnim (kwiecień–wrzesień) i w godz. 9.00–16.00 w okresie zimowym (październik–marzec). Dopuszczony był ruch pieszych i narciarzy.

granica1

Przejście graniczne Rycerka - Nowa Bystrica

Zostało utworzone 6 grudnia 1996 roku. Dopuszczone było przekraczanie granicy dla obywateli Polski i Słowacji zamieszkałych w strefie nadgranicznej lub czasowo zameldowanych w tej strefie, dla osób prowadzących gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego i jedynie w pobliżu tych gospodarstw oraz mechanicznych i niemechanicznych środków transportowych do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu.

Przejście graniczne Ujsoły - Novot

Przejście graniczne małego ruchu granicznego Ujsoły-Novot zostało utworzone 6 grudnia 1996 roku. Dopuszczone było przekraczanie granicy dla obywateli Polski i Słowacji zamieszkałych w strefie nadgranicznej lub czasowo zameldowanych w tej strefie, dla osób prowadzących gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego i jedynie w pobliżu tych gospodarstw.

Wszystkie
Z regionu
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Sport
Beskid997
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Książka Tygodnia
Gość BESKIDLIVE